Borgerlig begravning

Det finns omständigheter där den avlidne kanske inte tillhörde någon religiös samfund, eller så finns det önskemål om att ha en ceremoni utan religiösa inslag. Då passar en borgerlig begravning in. Detta innebär en friare form att genomföra en ceremoni utan att behöva följa någon religiös ordning. Ceremonin kan ledas av en borgerlig officiant, anhörig eller vän och utformas helt enligt önskemål. En borgerlig ceremoni kan hållas i ett kapell eller annan passande miljö, dock ej i en kyrka.

Vi har borgerliga officianter att anlita vid behov.

Kista

Natur, Vitlaserad, Antikbrun