Juridik

I samband med dödsfall

När ett dödsfall inträffar kommer du automatiskt behöva komma i kontakt med juridik i samband med dödsfall. Många frågor och funderingar kommer att dyka upp, därför har vi med stort förtroende valt Juristbolaget att tar hand om våra kunder som är i behov av juridiks hjälp. Juristbolaget har många års erfarenhet av familjerätt med erfarna och pedagogiska jurister, som är redo att ta hand om dig från början till slut.

Behöver du juridisk hjälp?

Fyll i formuläret så kontaktar en av våra jurister dig för kostnadsfri rådgivning inom 48 timmar.

Tänk på att: Juristbolaget jobbar med timtaxa och för att du ska få ett sådant korrekt kostnadsförslag
som möjligt behöver du förklara din situation och vad du behöver hjälp med. Ett uppdragsavtal
upprättas alltid mellan dig och Juristbolaget när du anlitar dom.

Bouppteckning

En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen, som alltid måste göras enligt lag.

Denna fastställer även vilka som är dödsbodelägare och fungerar som underlag för kommande arvskifte.

En förrättning (en genomgång) ska äga rum inom 3 månader från dödsfallet där maka/make, sambo, dödsbodelägare och efterarvingar kallas för att gå igenom sammanställningen. Efter förrättningen ska bouppteckningen skickas in för registrering till Skatteverket inom 1 månad.

Juristbolaget sköter förrättningen via besök i deras lokaler, hembesök, videosamtal, eller via
telefon och mejl.

Du har full support under hela uppdraget.

Arvskifte

När Skatteverket har registrerat bouppteckningen och alla skulder är reglerade kan ett arvskifte upprättas.

Arvskiftet är ett avtal som visar hur tillgångarna mellan dödsbodelägarnas ska fördelas.

Är du ensam dödsbodelägare behövs ingen arvskifthandling, du kan då använda själva bouppteckningen för överföringen av till tillgångarna.

Bodelning

Om den avlidne var gift ska en delning av boet göras, en s.k. bodelning. Har man varit sambo, så kan den efterlevande sambon begära en bodelning.

Allt detta måste ske innan arvskiftet.

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du själv styra över hur dina tillgångar ska fördelas till en viss grad och till vem.

Du kan tex. aldrig testamentera bort dina bröstarvingar helt.

Våra jurister hjälper dig att forma dina önskemål på ett testamente, så att det blir en komplett och giltigt dokument.

Framtidsfullmakt

Denna fullmakt upprättas i förbyggande syfte. Du som fullmaktsgivare ger fullmakten till en annan person att förvalta tex. din ekonomi eller andra personliga ärenden, när du inte längre är i tillstånd att kunna göra det själv.